Công Nghệ

Tập huấn Hệ thống báo cáo SCYK: [Phần 2] Hướng dẫn quy trình báo cáo và quản lý sự cố y khoaP.QLCL cung cấp các thông tin về Hệ thống báo cáo sự cố y khoa tại bệnh viện, với mong muốn nâng cao kiến thức, nhận thức của nhân viên y tế, gia tăng số lượng báo cáo tự nguyện, từ đó, nâng cao văn hóa an toàn người bệnh tại bệnh viện.

Báo cáo sự cố, sự cố y khoa, su co

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://diendancrack.com/cong-nghe

Nguồn: https://diendancrack.com/

Post Comment