Công Nghệ

Tạo Mục Lục Tự Động Cho Hình Ảnh Trong WordHướng dẫn cách thêm mục lục của hình ảnh trong bài báo cáo, luận văn, đề tài tốt nghiệp. Word 2010/ 2013/ 2016 sẽ tự động tạo mục lục và liên kết tới trang văn bản của hình ảnh đó. Muốn tạo mục lục cho hình ảnh thì trước tiên các bạn phải thực hiện đánh chỉ mục cho tất cả các hình ảnh cần tạo mục lục.
Xem chi tiết hướng dẫn tại:

#MucLucHinhAnh #Word #MucLucHinhTuDong

Mục Lục Hình, Word, Microsoft Office Word

Xem Thêm Bài Viết Công Nghệ Khác: https://diendancrack.com/cong-nghe

Nguồn: https://diendancrack.com/

Post Comment